SP500 och de olika sektorerna

Nu ska vi titta på börsens olika sektorer men utifrån SP500-bolagens perspektiv. SP500 är ju ett av världens mest kända index och samlar de 500 största börsbolagen i USA. Här finns alltså bolag från både NYSE (New York Stock Exchange) och NASDAQ. Så dessa sektorer kan alltså ses som de största och mest betydelsefulla sektorerna i USA. I USA delar man sedan in varje sektor i olika branscher, men vi håller oss till sektorerna för att inte göra det hela allt för komplicerat.

Communication Services

I USA har man en sektor som innefattar allt som har med telekommunikation att göra. Allt från klassiska telebolag till leverantörer av internet ryms inom sektorn. Sektorn är stor och upptar så mycket som 10% av den totala marknaden i USA.

Konsumtion

I USA har man identifierat två sektorer för konsumtion. En för så kallad utökad konsumtion, så som bilar, resor, hotell, lyxvaror, kläder, etc. Egentligen allt som inte är dagligvaror. Denna sektor upptar också cirka 10% av den totala marknaden. Sektorn är mycket konjunkturkänslig och reagerar snabbt på förändringar i den nationella ekonomin.

Den andra sektorn är alltså dagligvarukonsumtion. Här finner vi bolag som verkar inom matproduktion, hushållsprodukter och tobaksindustrin. Sektorn är också konjunkturkänslig, men inte på samma sätt som dess tvillingsektor. Detta beror på att det ryms många nödvändighetsprodukter i den här sektorn, sådant som människor i regel inte kan vara utan även om det är lågkonjunktur.

Energi

Energisektorn i USA är inte så stor som man skulle kunna tro. Totalt utgör den endast 5% av den totala marknaden. Det beror egentligen på att den amerikanska ekonomin är mycket stor och att USA inte har någon större utvinning av olja i egen regi. Energisektorn är följer ofta konjunkturen av den tillverkande industrin.

Finans

Finanssektorn i USA är (kanske inte helt oväntat?) stor. Hela 14% av den totala marknaden utgörs av finansbolag och olika finansiella institut. I USA har man helt andra regleringar än vad vi har i Sverige och bankerna tillåts rent krasst att ta ut svängarna mer i USA än vad bankerna i Sverige får. I New York finns Wall Street – världens i särklass mest kända och största centra för storbanker och investmentbolag.

Hälsa

Hälsosektorn i USA är också stor. Amerikanarna exporterar mycket mediciner utomlands men konsumerar också en hel del själva. Sektorn med läkemedelsaktier utgör hela 15% av den totala marknaden. Många av världens största läkemedelsproducenter är baserade i USA.

Industri

Industrisektorn är inte jättestor i USA – om än betydande. Cirka 10% av den totala marknaden. USA har på senare år kämpat med att företag valt att förlägga sin produktion i låglöneländer. Regleringar för att stoppa detta har haft svårt att finna folkligt stöd i USA, som i regel är emot införandet av alla typer av begränsningar i företags verksamheter. Donald Trump har varit inne på att införa regler och subventioner för att få företag att behålla sin produktion i USA. Håller man öronen öppna så kan det finnas öppningar i den här sektorn.

IT

IT-sektorn är som sagt stor i hela världen. USA är inget undantag. Många stora företag har startats och har sin bas i USA. Facebook, Microsoft, Apple för att nämna några. Är det något som amerikanarna verkligen lyckats med så är det att i god tid hoppa på IT-hypen och förvalta den väl. Idag finns det många välmående IT-företag i USA och sektorn utgör hela 20% av den totala marknaden.

Råvaror

Råvarusektorn i USA är liten. Man har ingen större utvinning av vare sig skog eller metaller. Sektorn är dock mycket känslig för konjunkturen och här finns det möjlighet att göra bra investeringar om man har koll på svängningarna i den nationella ekonomin. Sett till den totala marknaden så utgör råvaror och denna sektor bara dryga 3%.

Fastighet

Fastighetssektorn fick ju sig en rejäl smäll efter finanskrisen 2008. Den har inte återhämtat sig än men den har stabiliserats. Idag utgör fastighetsaktier 3% av den totala marknaden och byggandet i USA är sakta på väg uppåt igen.

Tjänster

Tjänstesektorn är en viktig del i USA:s ekonomi. Många småbolagsaktier är verksamma inom denna sektor, vilket gör att dess roll inte syns lika tydligt på storbolagsindexet SP500. Totalt handlar det om 3,18% av marknaden.

Det här är dom mest betydelsefulla sektorerna på de amerikanska börserna. Vill man investera i den amerikanska ekonomin så är det viktigt att exponera sig mot flera av sektorerna för att på så sätt sprida sin risk. Det är också viktigt att identifiera vilka sektorer som rör sig med konjunkturen och vilka som är mer motståndskraftiga mot konjunkturrörelser. Välj att investera diversifierat och läs mycket av det som skrivs i media. Den amerikanska ekonomin är mycket transparent, vilket skapar goda förutsättningar för väl avvägda beslut.